Skip to content

Wetwijzer

Informatie over wet- en regelgevingen op het gebied van zorg en ondersteuning

Zorgwijzer

Informatie over verschillende vormen van zorg thuis of in een instelling (regulier en particulier)

Hulpwijzer

Informatie over hulpmiddelen en voorzieningen ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie

Werkwijzer

Informatie over ondersteuning bij werken of vinden van werk met een (functie)beperking

Mantelzorgwijzer

Informatie voor mensen die (gedeeltelijk) de zorg hebben voor een partner, familielid of vriend(in)

Zorgvakantiewijzer

Informatie over aangepaste vakanties voor mensen met een beperking en senioren

Atlas van Zorg & Hulp

Dé online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Wijzers
Met behulp van de 6 wijzers vind je uiteenlopende informatie die kan bijdragen aan het proces van vinden, regelen en organiseren van zorg en hulp.

Actueel

Een overzicht van nieuws, ontwikkelingen en trends op het gebied van zorg en welzijn.

Toenemende vergrijzing, noodzakelijke bezuinigingen, personeelstekorten en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk en uitdagingen komt te staan.

Recente ontwikkelingen

 

Per 1 januari 2020: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Als iemand een ernstige psychische aandoening heeft, dan kan hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Soms is verplichte zorg dan de enige oplossing. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden. Wat is verplichte zorg? Verplichte zorg kan zijn: het

Langdurige zorg vaker thuis

In 2018 maakten 278 duizend personen gebruik van zorg op

Werkende ouder en partner met zorgindicatie krijgen recht op kinderopvangtoeslag

Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag uit voor huishoudens

Invoering abonnementstarief Wmo 2020

Op 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief definitief van kracht.

Intensivering aanpak dementie

Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen

SCP: Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg financieel houdbaar

Met de inzet van huishoudelijke hulp, voorkom je duurdere verpleeghuiszorg,

Atlas van Zorg & Hulp © copyright