Regelingen uitkeringsinstantie UWV vereenvoudigd

Eenvoudiger regels, minder uitvoeringskosten. Dat is de doelstelling van een wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) voor aanpassing van diverse regelingen die te maken hebben met uitkeringsinstantie UWV. De Kamer steunt De Kroms voorstel, maar de woordvoerders stellen wel kritische vragen over starters en het vorstverlet.

De vereenvoudiging van een aantal UWV-regelingen moet een bezuiniging van zo’n 50 miljoen euro opleveren. Direct gevolg voor werknemers en werkgevers is dat zij minder vaak informatie aan het UWV hoeven te verstrekken. Ook wordt de gegevensverwerking van het UWV verder geautomatiseerd. Niemand kan erop tegen zijn om “het woud aan regelingen” te vereenvoudigen, aldus Vermeij (PvdA). Maar PVV-woordvoerder Van Vliet wil wel garanderen dat er niet gesnoeid wordt in de hoogte of duur van de WW-uitkering.

Starters
Mensen kunnen met behoud van uitkering als zelfstandige aan de slag. Het wetsvoorstel gaat uit van een uitkeringskorting van 29% voor dergelijke starters in plaats van de huidige inkomstenverrekening achteraf. Een imperfecte regeling, menen Van Weyenberg (D66), Huizing (VVD) en Vermeij, maar volgens hen is er helaas geen beter alternatief. Is er geen rechtvaardiger oplossing dan een algemene korting van 29%?, vraagt Karabulut (SP). De Krom benadrukt echter dat mensen er zelf voor kiezen om van de startersregeling gebruik te maken.

Vorstverlet
Het wetsvoorstel regelt dat bedrijven de kosten van vorstverlet, bij streng winterweer, de eerste vier weken voor eigen rekening moeten nemen. Karabulut vreest dat hierdoor vooral in de bouwsector het aantal bedrijfssluitingen toeneemt. Maar staatssecretaris De Krom is het met Huizing eens dat ook in andere sectoren risico’s bestaan die invloed op de bedrijfsvoering kunnen hebben. Volgens Heerma (CDA) kunnen deelsectoren in een cao besluiten om het risico gezamenlijk te dragen. De Krom bevestigt dat dit mogelijk is.

De Kamer stemt op 30 oktober over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.