Van Rijn: ‘Inspanningen gemeenten werpen vruchten af’

De inspanningen van gemeenten in hun voorbereiding op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) werpen hun vruchten af. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Ik volg de voortgang zoals beloofd op de voet, zodat ik ondersteun waar dat nodig is en aanjaag waar dat moet’, aldus Van Rijn. Gemeenten concentreren zich momenteel voornamelijk op de continuïteit en toegang van de ondersteuning.

Vijf thema’s voor goede implementatie

Bij de voortgang van gemeenten wordt gekeken naar vijf noodzakelijke randvoorwaarden: beleid, organisatie, communicatie, inkoop en toegang. Over de volle breedte bezien, geeft het ontstane overzicht een hoopvol beeld over hoe gemeenten toewerken naar 1 januari 2015, waarbij wel verschillen in de voortgang tussen gemeenten zichtbaar is. Gemeenten verwachten de verordeningen tijdig te hebben vastgesteld en voor 1 januari de inkoop en de toegang te hebben gerealiseerd.

Communicatie naar burgers

De voorbereidingen op de communicatie naar inwoners is in volle gang en is in sommige gemeenten al gestart. Momenteel wordt nog hard gewerkt om de aanpassing van de administratieve organisatie en de ICT voorzieningen van de betrokken organisaties op tijd klaar te hebben. Een compleet landelijk beeld is als bijlage toegevoegd.

Informatie van gemeenten zelf

Van Rijn baseert zijn beeld van de voortgang op vragenlijsten die medewerkers van gemeenten invullen. Momenteel heeft 93 procent van de gemeenten hieraan meegewerkt. Het beeld van gemeenten wordt aangevuld met signalen van cliëntenorganisaties en zorgaanbieders. Ontbrekende gemeenten zijn telefonisch benaderd om alsnog informatie aan te leveren.

Hervorming langdurige zorg

De nieuwe Wmo maakt het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen wonen en met ondersteuning van de gemeente meedoen in de samenleving. De wet is onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg en is in juli 2014 door de Eerste Kamer aanvaard.

In gesprek met 400 wethouders Wmo en jeugd

Om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang, de knelpunten en successen van gemeenten ontmoet Van Rijn tussen 29 september en 16 oktober 400 wethouders Wmo en Jeugd. Hij doet dat in vijftien bijeenkomsten door heel Nederland die maandag van start gaan.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.