‘Bedrijven kunnen talent met arbeidsbeperking beter benutten’

UWV en Stichting Studeren & Werken op Maat starten een offensief om meer Wajongers aan een reguliere baan te helpen. Inzet is om de komende twee jaar 250 middelbaar en hoger opgeleide professionals met een arbeidsbeperking een duurzame plek te bieden op de arbeidsmarkt. De Start Foundation steunt het initiatief.

Stichting Studeren & Werken op Maat ondersteunt talent met een arbeidshandicap bij het vinden van werk en de extra faciliteiten die hierbij nodig zijn. Ze heeft sinds 2012 al 125 young professionals met succes begeleid naar een reguliere baan. Nu de overheid per 1 januari 2015 bedrijven actief gaat stimuleren om banen te creëren voor arbeidsgehandicapten, verhoogt ook de stichting haar doelstelling. 

Uitdaging bedrijfsleven

Initiatiefnemer Bart de Bart (26): ‘Studeren & Werken op Maat richt zich op de kwaliteiten van mensen in plaats van op hun beperkingen. Vanuit deze positieve visie en met een groeiend netwerk aan bedrijven lukt het ons om mensen te plaatsen. De ondersteuning en expertise die we van UWV en Start Foundation krijgen is hierbij heel belangrijk. Maar bedrijven kunnen het talent van arbeidsbeperkten nog veel beter benutten. We dagen het Nederlandse bedrijfsleven uit om mét ons meer vacatures te vervullen.’

Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van UWV: ‘In het kader van de Participatiewet hebben werkgevers zich gecommitteerd om 100.000 banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren tot 2026. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Het is van belang dat er, naast deze baanafspraken, ook aandacht blijft voor hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking. De Stichting Studeren & Werken op Maat beschikt over de expertise om dit talent te helpen bij het vinden van werk.’

Ondersteuning Start Foundation

Start Foundation heeft aangekondigd de Stichting Studeren & Werken op Maat te helpen bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. Het gaat bijdragen aan het professionaliseren van de innovatieve methode waarmee de stichting young professionals met een arbeidsbeperking in staat stelt hun eigen hulpvraag te formuleren en regie te nemen op de start van hun loopbaan op de reguliere arbeidsmarkt. 

Bron: UWV

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.