ActiZ: Behoud Volledig Pakket Thuis voor cliënten met lichte zorgvraag

ActiZ doet een dringende oproep aan de Vaste Kamercommissie Zorg in de Tweede Kamer en de staatssecretaris van VWS om het volledig pakket thuis (VPT) voor ouderen met een lichte zorgvraag te behouden.

Het gaat om circa 2.000 ouderen met een lichte zorgvraag (met een ZZP1, 2 en 3) die de afgelopen tijd weer zelfstandig zijn gaan wonen of langer thuis blijven wonen. Zij  krijgen nu een brief van het zorgkantoor dat het VPT dat ze voor zorg en ondersteuning ontvangen, per 1 januari 2016 vervalt. Deze mensen moeten dit jaar kiezen wat ze willen: óf zelfstandig blijven wonen, met zorg en ondersteuning uit de Zvw en de Wmo óf (terug) naar het verzorgingshuis. Als mensen zelfstandig blijven wonen, is zorg en verpleging wel gegarandeerd, maar ze verliezen het recht op het volledige pakket aan zorg en ondersteuning.

Door deze relatief klein groep te dwingen een keuze te maken, is de kans groot dat ze op basis van onzekerheid over hun toekomst er toch voor kiezen terug te verhuizen naar een verzorgingshuis. Waar de kosten van zorg en ondersteuning aanzienlijk hoger zijn dan thuis wonen met een VPT. Dit is een bizarre situatie die haaks staat op het kabinetsbeleid dat er juist op gericht is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ook om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.

Overigens hebben deze mensen wel het recht om altijd nog te verhuizen naar een verzorgingshuis; ook als ze nu besluiten thuis te blijven wonen.

Lees het artikel in Trouw van 28-02-2015

Bron: ActiZ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.