Eenzaamheid op één bij hulplijn Sensoor

In 2014 zijn 250.000 gesprekken gevoerd met Sensoor. Eenzaamheid is met zo’n 70.000 gesprekken (28%) het meest gehoorde thema. Met name vrouwen tussen de 30 en de 60 jaar wilden hier over praten. Dit blijkt uit de jaarverslagcijfers die zijn gepubliceerd. Sensoor is, met dank aan ruim 900 vrijwilligers, dag en nacht bereikbaar voor een anoniem luisterend oor per telefoon, chat en e-mail. Naast eenzaamheid waren psychische problemen (20%) en relatieproblemen (10%) veelgehoorde thema’s bij Sensoor. 

Luisteren naar eenzaamheid
Sensoor speelt een belangrijke rol in het verlichten van eenzaamheid. Vanwege het ontbreken van een netwerk bellen, chatten of mailen veel mensen met Sensoor. Ze willen even een stem horen, hebben soms dagen niemand gesproken. Vooral ouderen lopen risico op sociale eenzaamheid. Door het wegvallen van partner en steeds meer familieleden en kennissen komen zij letterlijk alleen te staan.

Ook onder mensen met een groot sociaal netwerk komt eenzaamheid voor. Ze kunnen of durven (op dat moment) hun verhaal nergens kwijt. Ze schamen zich, willen hun naasten niet belasten of hebben het gevoel niet te worden begrepen. Dan is er sprake van emotionele eenzaamheid. Vanwege de anonimiteit van de hulpdienst, luchten zij hun hart bij Sensoor.
Sommige mensen verkeren in een sociaal isolement. Ernstige psychische of lichamelijke problemen liggen hier vaak aan ten grondslag, ze hebben moeite om relaties te onderhouden en te verdiepen.

Vrijwilligers van Sensoor worden getraind in het herkennen van deze vormen van eenzaamheid en om hier mee om te gaan. Zij luisteren naar het verhaal en kunnen helpen gedachten te ordenen. Voor de meeste mensen is Sensoor een steuntje in de rug al dan niet als aanvulling op de professionele hulp die men krijgt. De vrijwilliger van Sensoor kan eenzaamheid niet oplossen maar wel verzachten. Door een mens-tot mensgesprek voelt de ander zich erkend en gehoord en kan verder afglijden in een negatieve spiraal worden voorkomen. Waar mogelijk probeert de vrijwilliger te stimuleren om de gevoelens van eenzaamheid aan te pakken.

Zomereenzaamheid
Sensoor is kernpartner van Coalitie Erbij. Partners van Coalitie Erbij werken samen om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Coalitie Erbij vraagt dit jaar met een kaartenactie aandacht voor zomereenzaamheid. Deze zomereenzaamheid merkt Sensoor ook: mensen zoeken contact met een vrijwilliger omdat het stil is. Buren, vrienden maar ook mantelzorgers en psychologen zijn op vakantie. Vertrouwde radio- en Tv-programma’s hebben een zomerstop. Ze missen structuur, steun en contact waardoor eenzaamheid de kop op steekt.

Bron: Sensoor

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.