Cliëntenorganisaties: Ruim 400 duizend mensen in onzekerheid

De decentralisatie van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten werkt (nog) niet. Ruim 400 duizend  mensen weten nog steeds niet waar ze volgend jaar aan toe zijn. Als de zorg voor deze mensen niet tijdig geregeld is, zal hun indicatie ongezien verlengd moeten worden, schrijven de cliëntenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. In dat geval moet het ministerie van VWS haar stelselverantwoordelijkheid nemen. 

De tijd tikt door
Ruim 400 duizend mensen die zorg nodig hebben, weten nog steeds niet of zij volgend jaar nog de zorg ontvangen die zij nodig hebben en welke eigen bijdragen van hen verwacht worden. Ondertussen tikt te tijd door. Voor mensen met een persoonsgebonden budget moet er vóór 1 oktober duidelijkheid zijn, anders lukt het niet om vanaf 1 januari de zorg rond te krijgen. En ook alle andere mensen die wachten op hun indicatie, moeten op tijd weten waar zij aan toe zijn. Het is de vraag of alle gemeenten alle mensen die nu nog in onzekerheid leven voor het einde van 2015 kunnen indiceren. Vandaar het pleidooi om de indicaties te verlengen.

Dat er veel onzekerheid bestaat, blijkt ook uit de honderden meldingen die hierover zijn binnengekomen bij de cliëntenorganisaties. Deze meldingen zijn samengebracht in een Signaalrapport, dat met de brief aan de Kamer is meegestuurd. 

Toegang tot zorg onder de maat 
Uit de meldingen blijkt verder dat de toegang tot zorg ook nog onder de maat is. Slechts een deel van de mensen heeft nu een keukentafelgesprek gehad over hun herindicatie. Helaas is de insteek van deze gesprekken vaak vooral gericht op bezuinigen en veel minder op het bieden van passende zorg. Ook functioneren wijkteams vaak niet goed en worden wettelijk voorgeschreven procedures voor aanvragen van zorg niet altijd nageleefd.

Mensen die geen zorgvuldig onderzoek krijgen en/of waar geen passende oplossing voor is, moeten ergens aan de bel kunnen trekken, zodat er toch een snelle en passende oplossing voor hen komt. De organisaties pleiten daarom voor uitbreiding van het huidige Meldpunt Juiste Loket. Zodat deze mensen in ieder geval hier gehoor vinden. 

Meer informatie
De brief van de cliëntenorganisaties loopt vooruit op de debatten die plaatsvinden op 9 september over de nieuwe Wmo en Wet langdurige zorg en de Jeugdwet.  

Hieronder kunt u de brief met bijlagen downloaden. Verder treft u hieronder ook het Signaalrapport aan.

Downloads

Bron: Ieder(in)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.