Tekort aan wijkverpleegkundigen neemt sterk toe

Onderzoek – Er is nu al sprake van een tekort aan wijkverpleegkundigen en dat tekort zal de komende jaren alleen maar toenemen. In 2019 zijn er tussen de 10.000 en 13.500 hbo-V’ers nodig die als wijkverpleegkundigen in de thuiszorg werken, terwijl er op dit moment circa 8.800 wijkverpleegkundigen werkzaam zijn. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019’, uitgevoerd door Kiwa Carity en CAOP in opdracht van het ministerie van VWS.

Met de veranderingen in de ouderenzorg en thuiszorg en de veranderde rol en positie van de wijkverpleegkundige, is de vraag of er nu en straks voldoende wijkverpleegkundigen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er op dit moment circa 8.800 wijkverpleegkundigen in Nederland werken. Gezien de grote vraag naar wijkverpleegkundigen betekent dat dat er op dit momenteel al een tekort is van 4% (350 wijkverpleegkundigen). In 2016 zal dit naar verwachting, ondanks de instroom vanuit onderwijs, oplopen naar ongeveer 1.000 hbo-verpleegkundigen. In de periode daarna is het vooral de vraag of uitsluitend hbo-verpleegkundigen specifieke taken rondom indiceren en organiseren van zorg op zich nemen of dat ook een deel van deze taken door mbo-verpleegkundigen gedaan blijft worden. In het eerste scenario (alleen hbo) zullen de tekorten richting 2019 op blijven lopen (mogelijk tot boven de 2.000), terwijl in het andere scenario (hbo en mbo) de tekorten kleiner worden richting 2019.

Werken aan oplossingen
Er lopen op dit moment verschillende trajecten om de tekorten zoveel mogelijk te beperken. Van de hbo-verpleegkundigen die opgeleid worden, maakt ongeveer 16% een keuze voor de thuiszorg. Dit aantal zal naar verwachting van de opleidingen de komende jaren stijgen naar 25%.

Vanuit ActiZ en V&VN is in het voorjaar van 2015 de campagne “Daar zit meer achter” gestart om hbo-opgeleide verpleegkundigen te interesseren voor de ouderenzorg en de wijkverpleging. Verder wordt op dit moment 9% van de mbo-verpleegkundigen opgeleid tot hbo-verpleegkundige. Ook financiert het ZonMw programma ‘Zichtbare schakel’ activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het aantal hbo-opgeleide verpleegkundigen met passende competenties voor het ‘nieuwe werken’ in de wijk. Daarnaast bevelen de onderzoekers van het rapport het volgende aan:

  • inzetten op innovatie, anders werken en een doelmatiger werkverdeling;
  • de overgangsperiode te verlengen waarin indiceren ook door mbo’ers gedaan wordt.

Het ministerie van VWS heeft het onderzoeksrapport (via de derde voorgangsrapportage HLZ) naar de tweede kamer gestuurd. VWS geeft hierin aan samen met de veldpartijen vinger aan de pols te houden om de tekorten zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Actiz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.