Per Saldo: Compensatieregeling krijgt instemming van Kamer

De compensatieregeling voor gedupeerden van het trekkingsrecht kan op steun van de Kamerleden rekenen, zo bleek in het debat op donderdag 10 december over het trekkingsrecht. Dankzij bemoeienis van Per Saldo is de drempel om voor een vergoeding in aanmerking te komen verder verlaagd.

Budgethouders die  € 40,- of meer schade hebben geleden komen nu in aanmerking voor de vergoeding van € 200,-.

Bewijsvoering

De bewijsvoering blijft, zoals eerder afgesproken, beperkt. Naast een verklaring dat financieel schade is geleden, moet in ieder geval aangetoond worden dat er sprake was van een te late betaling van meer dan 30 dagen. Er zijn twee regelingen: één met een vaste vergoeding, de zogenaamde forfaitaire vergoeding, voor beperkte schade en een maatwerkvergoeding voor budgethouders of zorgverleners die een aanzienlijk hoog nadeel hebben gehad.

 
De Kamerleden waren bovendien tevreden met de toezegging van de staatssecretaris om een uitvoeringstoets te doen, waarbij Van Rijn ook bekijkt of de regeling echt laagdrempelig genoeg is. Die toets zal in januari plaatsvinden. Daarna zal een organisatie worden gezocht om de regeling uit te voeren. Vanaf welk moment de vergoedingen aangevraagd kunnen worden, wordt vanuit VWS gecommuniceerd. En uiteraard hoort u dat ook van Per Saldo.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.