André Rouvoet (ZN): ‘Niemand mag tussen wal en schip vallen’

“Niemand mag in de zorg tussen wal en schip vallen. Zeker niet als het om de zwakste groepen in de samenleving gaat, zoals dak- en thuislozen. Wanneer dat dreigt, moeten betrokken partijen de koppen bij elkaar steken, zo nodig wat scharrelruimte organiseren en ook bereid zijn meer te doen, dan waartoe ze formeel gehouden zijn.” Dat zei André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. “Ook wanneer alle partijen keurig doen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, kan de uitkomst daarvan onacceptabel zijn voor een individu dat zorg nodig heeft. Er zijn nu eenmaal rafelranden tussen de systemen.  Ik vind dat we dat niet mogen laten gebeuren.”

Aanleiding voor deze oproep was een werkbezoek dat André Rouvoet in de eerste week van het jaar bracht aan de Straatdokters in Rotterdam. Daar werd hem indringend duidelijk gemaakt dat er juist bij dak- en thuislozen problemen zijn in een grijs gebied, waardoor mensen niet de zorg krijgen die ze dringend nodig hebben of onnodig met enorme schulden worden opgezadeld. “Alle afzonderlijke beslissingen in dergelijke situaties zijn verklaarbaar en uitlegbaar, maar de optelsom is dan toch regelmatig dat er niets gebeurt, omdat partijen op elkaar wachten of – erger nog – vooral naar elkaar wijzen. Dat moeten we met elkaar doorbreken”, aldus Rouvoet.

Samenwerking
“Het klinkt misschien als een open deur, maar samenwerking is wat mij betreft toch écht het sleutelwoord in de zorg. En – anders dan sommigen beweren – biedt ons zorgstelsel daar alle ruimte voor, zolang die samenwerking in het belang is van de verzekerde en daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg. En die samenwerking is misschien wel het meest belangrijk op het snijvlak van systemen en dus van verantwoordelijkheden. Een goed voorbeeld daarvan zijn de raakvlakken tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Afgelopen jaar hebben we daar goede stappen in gezet, maar er valt ook nog veel te winnen, of het nu gaat om dak- en thuislozen, wijkverpleging of preventie.”

Rouvoet riep in dit verkiezingsjaar de politieke partijen op oog te hebben voor de échte problemen in de zorg: “Ik hoop dat het regeerakkoord van een nieuw kabinet vooral ruimte biedt voor goede samenwerking binnen de zorg en oplossingen biedt voor schotten die er bijvoorbeeld voor zorgen dat substitutie onvoldoende van de grond komt”. De grootste uitdaging noemde hij de beheersbaarheid van de kosten: “Als we er met elkaar niet in slagen de kostenstijging te beperken, zet dat de solidariteit onder druk. En dat blijft toch het grootste goed van ons stelsel: dat iedereen, ongeacht inkomen, leeftijd of gezondheidssituatie voor dezelfde premie aanspraak heeft op een breed basispakket”.

Voorlopig overstappercentage Zorgverzekering 2017 is 6,1%
Gelijktijdig met de nieuwjaarstoespraak van ZN-voorzitter André Rouvoet presenteert Vektis elk jaar het voorlopige percentage verzekerden dat is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Op basis van de voorlopige cijfers van Vektis is dit jaar 6,1% van alle verzekerden overgestapt. Dat zijn ruim 1 miljoen verzekerden. Dit percentage is gebaseerd op alle overstapinformatie die op dit moment bij de zorgverzekeraars bekend is. In 2016 was het definitieve overstappercentage 6,3% en in 2015 was dit 6,8%. Daarmee lijkt het percentage overstappers vooralsnog wat lager uit te vallen ten opzichte van vorig jaar.

Het definitieve overstappercentage wordt in februari bekendgemaakt. In april volgt een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.