Afschaffing van ouderbijdrage voor jeugdhulp is een feit

In december 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het het wetsvoorstel waarin de ouderbijdrage Jeugdwet definitief geschrapt wordt uit de Jeugdwet. De Senaat heeft dit wetsvoorstel op 20 december als hamerstuk afgedaan, net als de Tweede Kamer dat eerder deed.

Het wetsvoorstel waarin de ouderbijdrage Jeugdwet definitief geschrapt wordt uit de Jeugdwet is op 27 februari 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee is de afschaffing van de ouderbijdrage definitief wettelijk geregeld.

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.