Start project mantelzorgondersteuning palliatieve fase

Mezzo start met het project Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat. Met als doel tijdige ondersteuning van mantelzorgers, die zorgen voor iemand in de palliatieve fase. Wij werken hierin aan meer erkenning van deze mantelzorgers en aan herkenning van de ondersteuningsbehoeften door thuiszorgprofessionals en vrijwilligers. ‘Op maat’, want dé mantelzorger bestaat niet. Het project heeft een looptijd van drie jaar.

Thuis sterven

De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven. Om thuis te kunnen sterven is mantelzorg cruciaal. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste aan het levenseinde. Verdriet om het naderende afscheid en een toenemende zorgafhankelijkheid van de zieke kenmerkt mantelzorg in deze fase. Mantelzorg is aan het levenseind erg intensief: gemiddeld verleent een mantelzorger in die fase 25 uur per week mantelzorg.

Opstellen profielen

VUmc en NIVEL onderzoeken wat kenmerken zijn van mantelzorgers in de palliatieve fase en stellen vervolgens profielen op. De profielen zorgen voor een grotere herkenning van de mantelzorger zelf. Maar helpen ook de zorgverlener de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger te herkennen.

Kennis delen

Mezzo en VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) trainen vervolgens thuiszorgprofessionals en vrijwilligers om met de profielen te werken. Ook vergroten we onder het brede publiek de bekendheid van mantelzorg in de laatste levensfase.

We activeren mantelzorgers door te wijzen op mogelijkheden voor ondersteuning. En we activeren het netwerk om de mantelzorger heen, zodat deze ook kan bijdragen aan tijdige ondersteuning.

Onze samenwerkingspartners

Het is een project in het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ en wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. In dit project werken organisaties van mantelzorgers (Mezzo), vrijwilligers en professionele thuiszorg (VPTZ en Actiz), ouderen/zorgvragers (PCOB/KBO), zorgprofessionals (V&VN) en onderzoekers (VUmc/VU en NIVEL) nauw samen.

Meer informatie?

Bent u mantelzorger en wilt u meedoen aan bijvoorbeeld een interview. Bent u vrijwilliger of zorgprofessional en wilt u meedoen aan de pilot van de training? Of wilt u meer informatie over het project?  Projectleider van dit project is Rianne Hanning, programmaleider bij Mezzo (r.hanning@mezzo.nl). Onderzoeker op dit project is Femmy Bijnsdorp, onderzoeker bij VUmc (f.bijnsdorp@vumc.nl).

Bron: Mezzo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.