200 miljoen euro extra voor verpleeghuizen

VVD en PvdA hebben in het demissionaire kabinet overeenstemming bereikt over extra geld voor de verpleeghuizen. Volgens Haagse bronnen willen ze boven op de al eerder toegezegde 100 miljoen euro dit jaar nog eens 200 miljoen euro extra uittrekken om de urgentste problemen in de verpleeghuizen op te lossen.

Het geld is bijvoorbeeld bedoeld voor extra uitzendkrachten in de zomer. Met name in die vakantieperiode hebben veel verpleeghuizen te kampen met een tekort aan personeel.

Formatie

Omdat het om geld voor dit jaar gaat, moet de lopende begroting worden aangepast. Dat gebeurt altijd in de Voorjaarsnota.

Het extra geld is dus bedoeld om de meest acute personeelsproblemen in de verpleeghuizen op te lossen. Met de zomervakantie in aantocht zijn de problemen extra nijpend. Allereerst gaat het geld naar uitzendkrachten, want die kunnen direct ingezet worden.

Er is nu ook geld voor verpleegkundigen die hun contract willen uitbreiden met extra uren. Verpleeghuizen kunnen herintreders met verouderde diploma’s en mensen uit de thuiszorg inzetten voor eenvoudiger werk.

Vanwege zijn demissionaire status wil het kabinet de maatregel ook voorleggen aan de onderhandelaars in de formatie. Die zouden ermee moeten instemmen. Minister Dijsselbloem schuift vanavond aan bij informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks en dan komen ook de verpleeghuizen aan de orde.

De situatie in de verpleeghuiszorg was een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Het debat kreeg een extra impuls door het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers voor een betere ouderenzorg.

Bron: NOS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.