Toekomstbestendig maken van wijken is een investering in de zorg van morgen

De politiek wil fors extra investeren in de ouderenzorg. Daarbij moet ook geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de wijken. Deze oproep doen de Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en andere initiatiefnemers* van de ontwerpprijsvraag WHO CARES. Vandaag, 8 mei, maakt demissionair staatssecretaris Martin van Rijn de winnaars bekend van de eerste ronde van de prijsvraag.

Mensen worden steeds ouder en willen en kunnen langer thuis wonen, maar daar is wel wat voor nodig. Het wonen en de publieke ruimte in de wijken moeten toekomstbestendig worden gemaakt. Nederland is nu nog niet ingericht op de toenemende vergrijzing, waarbij mensen steeds langer –en steeds vaker alleen – zelfstandig wonen. Veel woonwijken zijn ingericht op gezinnen. Bovendien nemen de verschillen in wensen en behoeften tussen oudere mensen toe. Ouderen willen meer keus hebben bij de wijze waarop zij leven, wonen en zorg ontvangen. Dat geldt zeker ook voor de inrichting van hun laatste levensfase. De vraag naar beschermd wonen, woon/zorgcombinaties en andere tussenvormen zal toenemen. Als we niets doen, zullen met name de kwetsbare ouderen het moeilijk krijgen, zal hun kwaliteit van leven achteruit gaan en zullen zij geïsoleerd raken.

Tijd voor investeringen
Nieuwe vormen van investeringen zijn nodig. “Alles is veranderd in ons land, behalve onze woonwijken. Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in de woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen. Een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren, is een goede stad voor iedereen” , vindt Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
“Goede zorg begint bij een beter thuis”, zegt Pauline Meurs, jurylid van WHO CARES en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Daarom moeten we meer werk maken van de kwaliteit van het wonen. Dat betekent dat we moeten investeren in passende huisvesting, toegankelijke buurten, zorg dichtbij huis en versterking van sociale verbanden.”

Gijsbert van Herk,voorzitter Raad van Bestuur Humanitas: “Steek het extra geld niet alleen in de broodnodige herstelmaatregelen, maar ook in vernieuwende experimenten op het terrein van (langer thuis) wonen en zorg. Ondanks dat we al een deel van onze oude schoenen weg hebben gegooid terwijl we nog geen nieuwe hadden bedacht, kunnen we ook dit herstellen.”

Winnaars eerste ronde
De prijsvraag WHO CARES vraagt om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.
Dat leverde 174 inzendingen op. De jury is verheugd om te zien dat de winnende deelnemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om allianties te vormen van ontwerpers, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Architecten, huisartsen, social designers, wijkverpleegkundigen, antropologen zorgspecialisten en andere professionals hebben zich gezamenlijk ingezet om hun ideeën vorm te geven om betere woonwijken te creëren. De 20 winnende teams van de eerste ronde worden vanmiddag om 17.00 uur bekendgemaakt.

Initiatief
Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Nadere informatie
Voor uitgebreide informatie: www.prijsvraagwhocares.nl. Voor vragen neem contact op met het projectteam via info@prijsvraagwhocares.nl

Bron: Raad voor Volksgezondheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.