Aanvraag compensatieregeling pgb kan nog tot 1 juni

Tot 1 juni 2017 kunt u een aanvraag indienen  voor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb. Aanvragen kunnen worden ingediend door budgethouders van een persoonsgebonden budget en pgb-zorgverleners die extra kosten hebben gemaakt door te late betaling door de SVB in 2015.

De aanvraag kunt u indienen via www.compensatieregelingpgb.nl. Daar vindt u ook de voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

Nu kan het nog

Staatssecretaris Van Rijn: ‘De problemen die budgethouders en pgb-verleners in 2015 hebben ervaren waren ontzettend vervelend. Om mensen te compenseren voor extra kosten die zij hebben gemaakt door die problemen heeft het kabinet deze compensatieregeling in het leven geroepen. De looptijd komt nu aan het einde. Tegen mensen die nog bezig zijn of nog twijfelen of ze iets indienen zou ik willen zeggen: let op de tijd, nu kan het nog.’

Problemen door te laat uitbetalen pgb

In 2015 is de betaling van het pgb veranderd. Budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Als gevolg van deze verandering zijn er in de eerste maanden van 2015 problemen bij de uitbetaling ontstaan. Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra kosten moeten maken en dus materieel nadeel ondervonden. Voor hen is de Compensatieregeling trekkingsrecht pgb, kortweg de compensatieregeling, in het leven geroepen.

Meer informatie en aanvragen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.