Kamerdebat: VNG vraagt aandacht financiën sociaal domein

De Tweede Kamer debatteert op 31 mei over de stand van zaken in het sociaal domein. Omdat gemeenten meerjarige financiële tekorten (3D-breed) constateren, vraagt de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) minister Plasterk om een aantal zaken te regelen, zoals een verlichtingsbudget en de volume-indexatie Wmo en Jeugd voor 2018.

In aanloop naar het Kamerdebat pleit de VNG voor acties van het kabinet om te zorgen dat de transitie en transformatie van het sociaal domein niet in gevaar komen.

Oproep van gemeenten

Gemeenten moeten in staat zijn goede ondersteuning te bieden aan inwoners die dat echt nodig hebben. We vragen minister Plasterk (BZK) om invulling van de randvoorwaarden, die nodig zijn om de transformatie in het sociaal domein te doen slagen:

  1. Stel vanuit het Rijk voor de komende vier jaar een verlichtingsbudget beschikbaar waarop gemeenten met grote tekorten (onder voorwaarden) een beroep kunnen doen. Dit is nodig omdat het tempo waarin de financiële kortingen uit het huidige regeerakkoord worden doorgevoerd te hoog is. Het is niet voor alle gemeenten mogelijk de snelheid van deze budgettaire veranderingen bij te houden qua transformatie in uitvoering en beleid.
  2. Sluit een akkoord over de volume-indexatie Wmo en Jeugd voor het jaar 2018. Het is niet meer dan normaal dat gemeenten het budget krijgen dat nodig is om cliënten in de Wmo en Jeugdhulp te kunnen bedienen. Anders moet bij gelijkblijvend budget en groeiende cliëntenaantallen de zorg per cliënt versoberen en dat kan niet de bedoeling zijn.
  3. Lees hieronder het eerdere bericht, waarin we vragen om actie van het Rijk op zaken als macrobudgetten en verdeelmodellen.

Meer informatie

Zie ook

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.