Welke mantelzorg moties zijn aangenomen en welke niet?

Op 7 juni werd in de Tweede Kamer een zogenaamd dertigledendebat gehouden over de werkdruk van mantelzorgers. De woordvoerders van de fracties stelden staatssecretaris Van Rijn vragen over knelpunten die mantelzorgers ondervinden. In antwoord op de vragen, gaf Van Rijn diverse malen aan in overleg met Mezzo en de VNG te gaan om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren.

Moties over mantelzorg

Tijdens het debat (op dinsdag 13 juni 2017) werden diverse moties ingediend die direct of indirect op mantelzorg betrekking hebben.

De moties:

 • de positie van de mantelzorger aan de keukentafel
 • een onderzoek naar mantelzorgfonds om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren
 • afschaffen kostendelersnorm (‘mantelzorgboete’), o.a. voor AOW i.c.m. met AIO-uitkering
 • een bewustwordingscampagne voor mantelzorgers
 • de aansprakelijkheidsverzekering van mantelzorgers
 • uitbreiding gemeentelijk basispakket met mantelzorgondersteuning
 • tegen verschraling professionele hulp

Aangenomen zijn

 • De motie (30169-63) van Ellemeet over een bewustwordingscampagne voor ondersteuning en vervanging van mantelzorgers.
 • De motie (30169-66) van Kuzu over verbetering van de informatievoorziening aan over de aansprakelijkheidsverzekering van mantelzorgers en vrijwilligers.
 • De motie (30169-68) van Van der Staaij over een subsidieregeling voor scholing van vrijwilligers.

Aangehouden zijn

 • De motie (30169-60) van Agema over kinderen vanaf 15 jaar meenemen in de indicatiestelling (tijdens debat al ingehouden).
 • De motie (30169-62) van Dik-Faber over het afschaffen van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering.
 • De motie (30169-65) van Kuik en Agema over de positie van de mantelzorger in het keukentafelgesprek.

Wanneer een motie wordt aangehouden is de motie (nog) niet ingediend. Wordt de motie binnen twee maanden niet alsnog ingediend dan wordt aangenomen dat de motie is vervallen. Meestal betekent dit dat er dan binnen de periode van 2 maanden goede afspraken gemaakt zullen zijn of dat verbeteringen zichtbaar moeten zijn op het terrein dat de motie betreft. Soms wordt een motie al aangehouden tijdens het debat waarin een motie wordt aangekondigd.

De overige moties zijn verworpen.

Motie cliëntondersteuning

De dag na het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers werd een VAO Sociaal Domein gehouden. Daar werd een ook voor mantelzorgers belangrijke motie ingediend, die gisteren werd aangenomen.

 • De motie (34477-24) van Bruins-Slot en Van Engelshoven over een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning. Bekijk de motie.

Realiseren van de moties

Mezzo blijft het verloop natuurlijk volgen en gaat oa met het ministerie bespreken welke rol we kunnen vervullen in het realiseren van de moties.

Meer informatie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.