Advies ROB: ‘Meer samenhang nodig en mogelijk in de zorg’

‘Er is meer samenhang nodig in de zorg, maar haal niet teveel overhoop in het systeem van zorgwetten of de organisatie van het openbaar bestuur.’ Dat is de kern van het vandaag verschenen advies ‘Zorg voor samenhangende zorg’ van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

Er is nog wel veel te verbeteren, stelt de Rob, er wordt nog teveel van het kastje naar de muur gestuurd en het credo ‘zelfredzaamheid’ is echt niet op iedereen van toepassing. De oplossingen moeten nu vooral lokaal worden gevonden.

Meer samenhang mogelijk

Hoewel ‘het een beetje schuurt tussen de zorgwetten’, raadt de Rob af om nu al te gaan sleutelen aan het wettelijk systeem: ‘Gemeenten zien echte kansen om meer integraliteit te realiseren door meer samenhang na te streven in de uitvoering van zorgwetten en – breder – het sociale domein.’ Dat vraagt wel om voldoende ruimte en tijd.

VNG-reactie

De VNG vindt ‘Zorg voor samenhangende zorg’ een belangrijk advies met verschillende nuttige analyses en observaties voor de transformatie in het sociaal domein.

Meer informatie

Hieronder het advies van de Rob.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.