Budgethouders moeten langer wachten

Budgethouders worden langer op de proef gesteld. ICTU, de organisatie die mogelijkerwijs het budgethoudersportaal zou gaan beheren, heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is per 1-1-2018. Daarnaast heeft de VNG recent aangegeven dat gemeenten nog een half jaar nodig hebben om zich voor te bereiden op de invoering van het nieuwe systeem.

De huidige processen werken niet zoals budgethouders willen. Bij Per Saldo komen veel vragen en klachten binnen over de situaties waar budgethouders mee geconfronteerd worden. Het nieuwe portaal betekent een enorme stap vooruit. Daarom is het erg jammer als januari niet wordt gehaald en er geen nieuwe streefdatum genoemd wordt.
Wij zouden graag zien dat er alsnog naar een oplossing wordt gezocht zodat per 1 januari toch een groep budgethouders, als kopgroep, de nieuwe applicatie kan gebruiken.

Voordelen budgethouders

Per Saldo is vanaf de aanloop naar het nieuwe systeem tot op heden nauw betrokken. Op basis van ervaringen en wensen van de budgethouders hebben wij september vorig jaar een pakket van eisen neergelegd waarbij vereenvoudiging, gebruikersgemak en veiligheid wat ons betreft de belangrijkste pijlers zijn. VWS, VNG, ZN en SVB hebben zich gecommitteerd aan dit programma van eisen en dit is leidend bij de bouw van de nieuwe applicatie. Met het nieuwe portaal worden budgethouders ondersteund in het voeren van eigen regie over hun pgb, met controles die zoveel mogelijk zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Een toegankelijk systeem dat het allemaal een stuk simpeler maakt en fouten zoveel mogelijk voorkomt. Kortom, een veilige manier van werken, die budgethouders tijd en energie zal besparen.

Voordelen verstrekker

Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn ook zeer gebaat bij een goed werkend, transparant systeem. Het waarborgt een goede en juiste besteding van het beschikbaar gestelde budget. Een systeem dat duidelijk weergeeft wie wat op welk moment doet of moet doen, bevordert een efficiënte manier van werken.

Tussenstap

Daarom wordt gezocht naar een mogelijke tussenoplossing. We streven ernaar dat er een kopgroep van budgethouders wordt vastgesteld die, als kopgroep, per 1 januari 2018 de nieuwe applicatie gaat gebruiken. Zo wordt er ervaring opgedaan met deze nieuwe, gebruiksvriendelijke, efficiënte manier van werken.

Bron: Per Saldo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.