‘Abonnementstarief’ Wmo jaagt gemeenten op extra kosten

Uit het regeerakkoord blijkt dat er per 2019 een uniform tarief komt van € 17,50 euro per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. De uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen zullen hierdoor toenemen en de inkomsten uit de eigen bijdragen afnemen.

De CPB-doorrekening van het regeerakkoord raamt de wegvallende inkomsten op € 290 miljoen. Het kabinet biedt hiervoor een ‘cofinanciering’ van € 145 miljoen, en legt de helft van de rekening neer bij gemeenten.

Extra kosten

Het ‘abonnementstarief’ van 17,50 euro (dat ingaat per 1 januari 2019) heeft de schoonheid van de eenvoud, zo wordt de administratie minder complex. Maar het betekent wel dat er gebroken wordt met het principe ‘bijdragen naar draagkracht’. Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast de lagere opbrengst aan eigen bijdragen.

Vervolg

De VNG zal bij bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge (VWS) benadrukken dat zowel de lagere inkomsten als de meeruitgaven door het Rijk volledig moeten worden gecompenseerd.

Meer informatie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.