Wie houdt zich in het nieuwe kabinet bezig met zorg, welzijn en werk?

Rutte III is gepresenteerd. Wie houdt zich nu bezig met zorg, welzijn en werk? We hebben de bewindslieden op een rij gezet:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Hugo de Jonge (CDA)

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
De Jonge wordt verantwoordelijk voor ‘de care’: ouderenzorg, langdurige zorg (WLZ), Wmo en mantelzorg, jeugdzorg, wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid, arbeidmarktbeleid Vcare en jeugd, medisch ethische vraagstukken, SCP en NZA.

“Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan. Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Een samenleving ook waarin we kinderen meer recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien. Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar ga ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor inzetten.”

  • Bruno Bruins (VVD)

Minister voor Medische zorg
Bruins gaat over curatieve zorg

 “Zorg gaat in de eerste plaats over mensen. De zorg raakt iedereen, en vaak op de meest kwetsbare momenten in het leven. Dan is het belangrijk dat de zorg persoonlijk is en zo dichtbij huis als mogelijk. Voor de meer dan een miljoen mensen die met hart en ziel werken in de zorg, wil ik dat zij hun werk met plezier kunnen doen en zich gewaardeerd weten. Ook daar zet ik me voor in.”

  • Paul Blokhuis (CU)

Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Blokhuis gaat over GGZ, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Preventie en Gezondheidsbevordering.

“Mensen die het moeilijk hebben, moeten we helpen en ondersteunen zodat ze zich thuisvoelen in onze samenleving. En weer mee kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat we verbindingen leggen tussen mensen, maar ook tussen zorg, hulp en ondersteuning die te vaak nog los van elkaar werken. Samenwerken om mensen te helpen, dat is mij uit het hart gegrepen.”

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Wouter Koolmees (D66)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

“We moeten kansen bieden aan mensen om mee te kunnen doen. En meer werken moet meer lonen. Ik ben blij dat we daar goede afspraken over hebben gemaakt, en nu uitvoeren.”

  • Tamara van Ark (VVD)

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

“Gelukkig hebben we in ons land hele goede sociale voorzieningen voor mensen die steun nodig hebben. Dat brengen we met z’n allen op, dus daar moeten we goed mee om gaan.”

Bronnen: Mezzo en Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.