Mantelzorgers maken weinig gebruik van vergoedingen zorgverzekeraars

Onbekendheid, beperkende voorwaarden en heen en weer gestuurd worden tussen zorgverzekeraar en gemeenten zorgen ervoor dat mantelzorgers weinig gebruik maken van vergoedingen die zorgverzekeraars hen bieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo in november 2017.

Veel mantelzorgers blijken niet goed op de hoogte van de vergoedingen die zorgverzekeraars bieden bij de zorg voor een naaste. Slechts 12% van de ondervraagden geeft aan rekening te houden met vergoedingen voor mantelzorg in de keuze voor een zorgverzekering. Zij die er wél voor zijn verzekerd maken er maar weinig gebruik van. Redenen zijn beperkende voorwaarden en een niet passend aanbod.

Onduidelijkheid tussen gemeente en zorgverzekeraar

Daarnaast gaf bijna 1 op de 4 respondenten aan dat het onduidelijk is voor welke vergoeding ze bij de gemeente of zorgverzekeraar moesten zijn. Dit zorgt voor extra regeldruk en kost de mantelzorger veel energie. Het gaat dan om vergoedingen uit de basis- en aanvullende verzekering van henzelf en de naasten voor wie ze zorgen. Met name voor vervangende zorg, hulpmiddelen en alarmeringen werden zij van de zorgverzekeraar naar de gemeente heen en weer gestuurd.

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘Mantelzorgers lijken de dupe te worden doordat het onduidelijk is of gemeenten of zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor het bieden van passende zorg. Dit geeft hen extra regeldruk en frustratie.’ Mezzo vindt dat gemeenten en zorgverzekeraars samen tot een oplossing moeten komen voor mensen die tussen wal en schip vallen, zodat deze druk niet op de schouders komt van (zwaarbelaste) mantelzorgers.

Mezzo adviseert mantelzorgers die van het kastje naar de muur worden gestuurd om een Steunpunt Mantelzorg of mantelzorgmakelaar in te schakelen om regeldruk weg te nemen.

Wijzigingen in vergoedingen bij mantelzorg

Vergeleken met vorig jaar ziet Mezzo kleine verschillen in de aanvullende verzekeringen. Het meest opvallend is dat een aantal zorgverzekeraars een totaal bedrag voor hulp bij mantelzorg opgenomen hebben dat mantelzorgers zelf kunnen gebruiken voor vervangende zorg, een mantelzorgmakelaar of cursus. Mezzo vindt dit een goede ontwikkeling omdat het meer maatwerk stimuleert. Zorgverzekeraar DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland hebben vervangende mantelzorg laten vervallen met als reden dat dit valt onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Een aantal online zorgverzekeringen biedt geen extra vergoedingen voor mantelzorg.

Hulp bij het afsluiten van de zorgverzekering

Mezzo adviseert mantelzorgers die zich oriënteren op vergoedingen voor mantelzorgers na te gaan of de aanvullende verzekeringen toegevoegde waarde bieden in hun zorgsituatie.

Meer informatie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.