Gemeentelijke sites toegankelijk voor mensen met beperking

Alle websites en mobiele apps van overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Zij moeten voldoen aan de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van de staatssecretaris van BZK.

Het besluit dat de verplichte toegankelijkheid regelt, gaat voor advies naar de Raad van State.

Ingroeimodel

Daarbij wordt vanwege de kostenbeheersing een ingroeimodel gehanteerd: als er applicaties worden vervangen dan moeten ze aan deze webrichtlijnen voldoen.
Het is de bedoeling de verplichting in fases in te voeren:

  • vanaf september 2019 voor nieuwe websites
  • vanaf september 2020 voor bestaande websites
  • vanaf juni 2021 voor mobiele apps

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen: onder meer voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties, live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten. Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.