Gevolgen wijziging Wet Minimumloon (Wml) voor pgb houders

Budgethouders van een persoonsgebonden budget zijn sinds 1 januari 2018 verplicht om ook aan zorgverleners met een ‘overeenkomst van opdracht’ minimaal het minimumloon, plus 8% vakantiegeld uit te betalen. Dit gold al voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst. Voor partner of familie geldt een uitzondering.

Uitzondering voor overeenkomst met partner of familie

De verplichting om minimumloon te betalen geldt echter niet voor een pgb-overeenkomst met partner of familielid. Budgethouders hoeven het salaris van een partner of familie in de eerste of tweede graad die zij onder het minimumloon uitbetalen voorlopig niet aan te passen.

Deze uitzondering geldt voor één jaar (in 2018) voor budgethouders die:

  • in 2017 een overeenkomst van opdracht hebben afgesloten met een partner of familielid in de eerste of tweede graad
  • waarbij de betaling via de SVB loopt en die
  • minder uitbetalen aan hun partner/familie in de eerste of tweede graad dan het minimumloon

Meer informatie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.