Samenwerking Mezzo en BMZM: Vermindering regeldruk mantelzorgers

Mantelzorgers zijn gemiddeld 3 uur per week kwijt aan het invullen van formulieren en andere regeltaken, bijvoorbeeld omdat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Die regeltijd komt bovenop de zorgtaken en is een doorn in het oog van bijna elke mantelzorger. Vanaf vandaag koppelt Mezzo mantelzorgers met complexe regeldruk direct aan een gekwalificeerde mantelzorgmakelaar in de buurt die de regeldruk overneemt én de financiering voor een makelaar uit handen neemt.

Samenwerking

Dit door de samenwerking tussen Mezzo en de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) die vandaag is bekrachtigd. Belangrijk, want regeldruk onder mantelzorgers is niet zonder risico, blijkt uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel. In de groep die aangeeft problemen te hebben met het zelf uitvoeren van de administratie en/of regeltaken, is de overbelasting die zij ervaren, dubbel zo hoog als bij hen die het wél lukt om de taken te doen. Uiteindelijk moet 1 op de 3 mantelzorgers hulp van derden inschakelen bij het afhandelen van hun regeltaken.

Bron van frustratie

Omdat naar verwachting de regeldruk voor mantelzorgers op korte termijn niet zal afnemen hebben beide organisaties de handen ineen geslagen voor deze vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Michiel den Oudsten, bestuursvoorzitter BMZM: ‘Mantelzorgers weten vaak niet welke regelgeving op hen van toepassing is en ze weten ook niet dat ze hulp kunnen krijgen van een mantelzorgmakelaar die speciaal is opgeleid in wet- en regelgeving.’

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo vult aan dat regeldruk tegelijkertijd een bron van frustratie is; het kost tijd en het is complex. ‘Met deze samenwerking ontzorgen wij mensen die al genoeg zorgen’.

Financiering wordt geregeld

Naast de directe koppeling met een makelaar in de buurt, wordt ook meteen uitgezocht of de ondersteuning door een mantelzorgmakelaar kan worden vergoed door de gemeente, zorgverzekeraar of op een andere manier. Hiermee wordt de mantelzorger direct ontlast en krijgt hij er niet meteen weer regeltaken bij rondom de vergoeding van deze makelaar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.