Module Gezond Inburgeren

Speciaal voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met nieuwkomers in contact komen of verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, heeft Pharos eenvoudige voorlichtingsmaterialen ontwikkeld.

Daarin wordt in een logische volgorde en op basale wijze een aantal onderwerpen behandeld, met als doel nieuwkomers:

  • te informeren over hoe de zorg in Nederland in elkaar zit
  • handvatten te geven voor een gezonde(re) leefstijl
  • op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal bij te brengen

Filmpjes en werkboeken

Er zijn lesboeken ontwikkeld op verschillende taalniveau’s. De online versies zijn gratis te downloaden via de website van Pharos. Daarnaast zijn er ter ondersteuning ook filmpjes gemaakt die eveneens zijn te downloaden via de website. De materialen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het Europees Vluchtelingenfonds en mede mogelijk gemaakt door het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders.

Meer informatie

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.