Minister komt met actieplan tegen eenzaamheid onder ouderen

Minister De Jonge het actieplan Eén Tegen Eenzaamheid. Zijn doel is eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. “Teveel ouderen in Nederland voelen zich eenzaam. Wij willen ouderen aansporen om sneller hulp te zoeken, maar daar moet de hele samenleving hen bij helpen”, aldus de minister. Hij vindt dat het tegengaan van eenzaamheid een verantwoordelijkheid is van iedereen en wil dat bedrijven, stichtingen en particulieren meer gaan samenwerken.

Het Nationaal Ouderenfonds juicht het initiatief toe en is zelf ook onderdeel van het plan. “We weten dat er veel eenzame ouderen zijn én dat er een hoop initiatieven en maatregelen zijn om eenzaamheid te verkleinen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de stap om hiervan gebruik te maken voor veel ouderen te groot is”, aldus Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds. “Wij willen er met Eén Tegen Eenzaamheid voor zorgen dat ouderen sneller weten waar zijn terechtkunnen wanneer zij zich eenzaam voelen.”

Bron: Nationaal Ouderfonds

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.