70 miljoen euro voor uitkomstgerichte zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport investeert € 70 miljoen in uitkomstgerichte zorg (2018-2022). Uitgangspunt is dat een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van de patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is en waar de kwaliteit het beste is. Om die ontwikkeling te stimuleren worden de komende jaren stappen gezet.

De ontwikkeling vindt plaats langs vier lijnen:

  • Verzamelen van wetenschappelijke kennis over de kwaliteit van leven van de patiënt ná de behandeling. Inzicht in uitkomsten van de behandeling; niet alleen medisch (overlevingskansen, complicaties) maar ook niet medisch (Kan ik werken, voor mijn (klein)kind zorgen, mijn leven weer oppakken?)
  • Samen beslissen. Mogelijk maken dat arts en patiënt met deze uitkomstinformatie het goede gesprek kunnen voeren.
  • Ruimte voor persoonlijke behandeling vraagt flexibiliteit binnen de zorg (samenwerking rondom de patiënt) maar bijvoorbeeld ook van contracten met zorgverzekeraars.
  • Toegang tot informatie voor zowel patiënt als zorgverleners zodat maatwerk mogelijk is (het kunnen uitwisselen van uitkomstinformatie).

Behoefte patiënt centraal
Minister Bruno Bruins: “De keuze voor een behandeling kan verschillen omdat ze verschillende uitkomsten hebben die van invloed zijn op de kwaliteit van leven zoals de patiënt die ervaart (angst, pijn, functioneren). Het helpt om dit nog meer inzichtelijk te maken. Bij patiënten met prostaatkanker bijvoorbeeld wordt kwaliteit nu onder meer afgemeten aan overleving terwijl uitkomsten die ook relevant zijn voor de arts en de patiënt, zoals incontinentie of erectiestoornissen, tot nu toe buiten beeld bleven. Van belang is samen te kijken naar alle mogelijkheden, de voor- en nadelen te bespreken en mét de patiënt de juiste keuze te maken die aansluit bij de behoefte van die persoon. Dat klinkt heel logisch maar we staan nog aan het begin van deze ontwikkeling.  Daar gaan we komende jaren werk van maken samen met artsen en patiënten”.

De verdere ontwikkeling van uitkomstgerichte zorg sluit aan bij initiatieven die er al zijn. In het hoofdlijnakkoord met de medisch-specialistische zorg zijn hier onder andere afspraken over gemaakt. In 2022 moet voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar zijn. Belangrijk doel is het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven voor de patiënt.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.