Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV? Dan ontvang je in september waarschijnlijk de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. De hoogte van de tegemoetkoming voor 2018 is € 177,68.

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap.

Wanneer ontvang je de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten?

Je ontvangt het bedrag tegelijk met je maandelijkse WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering van september 2018. Ontvang je je uitkering via je werkgever of een andere organisatie? Dan krijg je de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten alsnog direct van UWV.

Voor wie is de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten?

Als je arbeidsongeschikt bent, dan krijg je de jaarlijkse tegemoetkoming van UWV als je op 1 juli 2018:

  • recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);
  • 35% of meer arbeidsongeschikt bent (deze voorwaarde geldt alleen voor WAO en oude   Wajong) óf;
  • als je recht hebt op hulp van UWV om werk te vinden of te behouden, of om te studeren.
Wat gebeurt er met de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten bij schulden?

Als je schulden hebt, mag een beslaglegger geen beslag leggen op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Zit je in een traject voor schuldhulpverlening en betaalt UWV je uitkering aan de schuldhulpverlener? Dan wordt ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten overgemaakt aan deze schuldhulpverlener.
Kijk voor meer informatie over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten op uwv.nl.

Bron: UWV Perspectief