Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen

Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon gaat helemaal van tafel. Het kabinet komt zelf tot de conclusie dat het plan uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar is. Ook speelt mee dat er totaal geen maatschappelijk draagvlak voor is.

“Dit is groot en onverwacht nieuws”, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. “Het was voor iedereen in de coalitie een verrassing toen dit onderwerp tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel kwam.”

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie vonden het plan eigenlijk al niets, maar het kwam toch in het regeerakkoord met vooral de instemming van de VVD. Het zou een besparing van 500 miljoen euro op moeten leveren en tegelijkertijd tot meer werkende arbeidsgehandicapten moeten leiden.

Maar het plan leidde tot protestacties, zoals die van Noortje van Lith, die een brief schreef aan premier Rutte die duizenden keren werd gedeeld. De actiegroep Wij staan op! demonstreerde in de Tweede Kamer. Het College voor de Rechten van de Mens sprak van discriminatie, omdat voor arbeidsgehandicapten ineens andere loonregels zouden gaan gelden dan voor de andere werknemers.

Ongewenst

Zeker voor mensen met een verdienende partner of eigen geld viel de regeling ongunstig uit. Zij hebben geen recht op een uitkering als aanvulling op hun inkomen. En dat inkomen zou dus lager worden dan het minimumloon.

VVD-staatssecretaris Van Ark sprak de afgelopen maanden met alle partijen en kwam deze zomer tot de conclusie dat het plan niet goed uitvoerbaar en ongewenst was. Zij handhaaft nu de huidige regels die loonkostensubsidies geven aan werkgevers van arbeidsgehandicapten. Wel gaat zij op zoek naar verbeteringen van de oude regels, wat moet leiden tot meer banen.

Niet alleen de linkse oppositiepartijen zoals SP en PvdA zullen opgelucht zijn, denkt Fresen. “Ook de regeringspartijen gaan natuurlijk zeggen: ‘Kijk, dit is echt niet alleen het kabinet van de multinationals’. Al staat dit besluit los van de dividendbelasting.”

Regeerakkoord

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat de loonkostensubsidie voor werkgevers van arbeidsgehandicapten komt te vervallen. In ruil daarvoor mogen werkgevers onder het minimum loon gaan betalen. In plaats van de subsidie zou een loonkostendispensatie worden ingevoerd.

Dispensatie betekent een uitzondering: arbeidsgehandicapten zouden een bijstandsuitkering moeten aanvragen en mogen bijverdienen tot het minimumloon. Veel mensen verwachten in de administratieve rompslomp terecht te komen. Ook WW-rechten en pensioenen kwamen in gevaar.

Bron: NOS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.