Op weg naar 100% toegankelijke verkiezingen in 2019

Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Deze eis geldt op basis van een wetswijziging die na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen. Waar moeten gemeenten op letten?

Op 21 november zijn er herindelingsverkiezingen waardoor 12 nieuwe gemeenten ontstaan. Deze gemeenten pakken dit moment aan om lessen te leren voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van maart 2019.

De 100%-norm

Verkiezingen vormen een belangrijk moment in onze samenleving waarop iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht beperkingen. Maar het kan lastig zijn 100% toegankelijkheid te realiseren. Daarom regelt de wetswijziging dat het college de raad moeten informeren wanneer de ‘100%-norm’ niet gehaald wordt.

Uitzonderingen

Minister Ollongren (BZK) laat in een Kamerbrief weten dat mogelijk niet-volledig toegankelijke stemlokalen kunnen worden gebruikt om een bepaalde doelgroep te bereiken of om stemmen aantrekkelijker te maken. Denk aan stemmen op een festivalterrein (om jongeren te bereiken) of in monumentale panden en op ludieke locaties.

Schouw in Leerdam

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik fuseren per 1 januari 2019 tot de gemeente Vijfheerenlanden. Donderdag 13 september maakte een ambtelijke delegatie van de drie gemeenten een ronde langs de stemlokalen in Leerdam, de VNG sloot hierbij aan. Eerder werden de stemlokalen in Vianen en Zederik bezocht. Tijdens de ‘schouw’ hebben we onder andere gelet op drempels en deuren en voldoende parkeergelegenheid. Wat geldt voor de stemlokalen hier, is natuurlijk ook van toepassing in andere gemeenten.

Kleine aanpassingen

De meeste locaties van de stemlokalen in Leerdam zijn geen gemeentelijk bezit (een duidelijke uitzondering is het gemeentehuis). Het is dan ook niet altijd realistisch om op korte termijn structurele aanpassingen te verwachten, zoals het aanleggen van hellingbanen en het verbreden van doorgangen. Maar locaties kunnen vaak wel goed toegankelijk gemaakt worden met kleine en tijdelijke aanpassingen, zoals:

  • het gebruik van een oprijplaat
  • het plaatsen van een draadloze bel (zodat een lid van het stembureau de deur kan openen)
  • het weghalen van een dranger bij zware deuren

Het is wel belangrijk om te onderzoeken of meer permanente aanpassingen mogelijk zijn in de tussentijd tot de volgende verkiezingen.

Communiceer over toegankelijkheid

Uit onze ronde langs de negen (potentiële) stemlokalen blijkt dat de inwoners van Leerdam met een gerust hart kunnen gaan stemmen op 21 november. De stemlokalen zijn goed te bereiken en te betreden, en een aantal beschikt over een invalidetoilet.

Wel is bij één van de locaties minder parkeergelegenheid en is de specifieke gehandicaptenparkeerplek verder verwijderd van de ingang dan 50 meter. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn: door hier duidelijk over te communiceren, kunnen stemmers zich optimaal voorbereiden en van tevoren nagaan bij welk stemlokaal zij hun stem willen uitbrengen.

Betrek inwoners

Een laatste tip voor alle gemeenten: betrek  inwoners (met een beperking) bij de schouw. Zij kunnen dan laten weten of er toch een obstakel over het hoofd wordt gezien en met welke (kleine) aanpassingen zij wel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Meer informatie

Meer weten over toegankelijke verkiezingen, de Checklist Toegankelijkheidscriteria stemlokalen, specifieke initiatieven en wat uw gemeente kan doen om ervoor te zorgen dat iedereen kan stemmen? Lees dan verder in de bijlage:

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.