Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt op de eerste dag van de week van de toegankelijkheid met een reeks maatregelen om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.

Zo komen er 100 extra plekken bij gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Ook komen er teams van gespecialiseerde hulpverleners die bij kunnen springen in crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer een zorgaanbieder het niet meer alleen redt om voor een complexe cliënt te zorgen. Daarnaast krijgen 450 mensen met een beperking en hun naasten in ieder geval de komende 2 jaar begeleiding van een gespecialiseerde ondersteuner. Die kan gezinnen helpen bij het organiseren van de zorg, bijvoorbeeld met alle administratie.

Dat en meer is te lezen in het programma ‘Volwaardig Leven’ dat de minister naar de Tweede Kamer stuurde en zojuist toelichtte bij een gehandicapteninstelling in Sliedrecht. Het programma zet in op betere zorg die past bij wat iemand nodig heeft, voldoende plekken voor mensen met complexe zorgvragen en het ontzorgen van naasten.

De Jonge: ‘We zien dat de groep mensen met een beperking relatief zorgintensiever is geworden. Ook de eisen die zij stellen aan de zorg zijn veranderd. Om volwaardig te kunnen leven moeten juist deze mensen en hun naasten kunnen rekenen op goede en passende zorg. Daarbij is het belangrijk dat we, nog meer dan nu het geval is, uitgaan van hun eigen wensen en behoeftes.’

Het kabinet gaat dit programma samen met professionals, zorginstellingen, belangenverenigingen en andere betrokkenen uitvoeren. Er is in totaal 36 miljoen euro beschikbaar. Mensen met een beperking en hun naasten zullen zoveel mogelijk meedenken en meebeslissen.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen ongeveer 130.000 mensen dagelijks intensieve zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.