Beeld wachttijden ggz verbeterd

Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten vaak lang wachten op behandeling. Het blijkt niet eenvoudig alle wachttijden terug te brengen tot een acceptabel niveau, de zogenoemde Treeknormen*. Toch laten de nieuwste cijfers van de NZa een gunstiger beeld zien dan het beeld van afgelopen juli. Daaruit blijkt dat voor alle diagnosegroepen mensen te lang op een intake moeten wachten. Vervolgens kunnen mensen die basis-ggz nodig hebben, wel op tijd aan hun behandeling beginnen. Dat geldt ook in de specialistische ggz, op drie hoofddiagnosegroepen na. De nieuwe cijfers over de wachttijden zijn vandaag door staatssecretaris Blokhuis (VWS) naar de Tweede Kamer gestuurd.

We zijn er nog niet

Staatssecretaris Blokhuis: “Het beeld in deze laatste rapportage over de wachttijden lijkt verbeterd ten opzichte van oude cijfers. Tegelijkertijd wachten veel mensen, waaronder mensen met ernstige psychische aandoeningen, nog te lang op een behandeling. Dus we zijn er nog lang niet. Gelukkig hebben we met veel betrokken partijen goede afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord ggz. We zetten die afspraken om in concrete acties. Ik verwacht daar veel van.”

Er valt wat te kiezen

De staatssecretaris benadrukt verder dat de informatiekaart het beeld nuanceert dat overal in Nederland de wachttijden te lang zijn. Daarmee kan het lonend zijn om bij het kiezen van een aanbieder hier rekening mee te houden. Met de website kiezenindeggz.nl is dit eenvoudiger geworden. Bovendien kan de verzekeraar een rol spelen bij bemiddeling en de staatssecretaris rekent erop dat aanbieders cliënten actiever wijzen op wachttijdbemiddeling door de verzekeraar.

Eerste rapportage op basis van Vektis

De NZA heeft voor het eerst verzamelde gegevens van bureau Vektis kunnen gebruiken. Dat zijn gegevens over wachttijden die alle ggz-aanbieders op dezelfde manier aanleveren aan bureau Vektis. Bij eerdere rapportages was deze informatie nog niet beschikbaar. Zodoende zijn ze niet helemaal te vergelijken met de eerdere rapportages. In de rapportage van juli 2018 was sprake van een overschrijding van de treeknormen voor 7 diagnosehoofdgroepen (nu 3). De volgende rapportage wordt zomer 2019 verwacht.

*Treeknormen: aanmeldwachttijd maximaal 4 weken, wachttijd behandeling maximaal 10 weken.

Documenten

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.