Veranderingen wetten en regelingen 2019

In 2019 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan in het overzicht hieronder.

Zorg

 • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2019 met € 50 tot € 1.189.  De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 193 naar € 2.314. Wilt u weten of u zorgtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Op toeslagen.nl kunt u zelf uw zorgtoeslag berekenen.
 • Het basispakket van uw zorgverzekering wordt uitgebreid. Het eigen risico wijzigt niet in 2019 en blijft € 385. Bekijk hetoverzicht van veranderingen in uw basispakket. Lees meer over de zorgverzekering.
 • Vanaf 2019 kosten bijbetalingen voor medicijnen nog maximaal € 250 per jaar per verzekerde. Het bedrag boven € 250 moet de zorgverzekeraar vergoeden.
 • Vanaf 2019 kost de ondersteuning vanuit de Wmo € 17,50 per 4 weken. Dit geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.
 • Voor de eigen bijdrage Wlz gaat de vermogensinkomensbijtelling omlaag van 8% naar 4%. Dat betekent dat een kleiner deel van uw eigen spaargeld meetelt voor uw eigen bijdrage voor langdurige zorg. Bijvoorbeeld in het verpleeghuis.
 • De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers bij sportverenigingen.

Ouderen

 • De AOW gaat omhoog. Op de website van de SVB kunt u berekenen hoeveel AOW u in 2019 krijgt.
 • Door verschillende veranderingen bij de heffingskortingen gaat de ouderenkorting omhoog. Hierdoor hoeven AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 46.700 minder belasting te betalen.

Familie en gezin

 • Vanaf 2019 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. In de kinderopvangtoeslagtabel 2019 leest u hoeveel procent kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag maken.
 • De Rijksoverheid heeft strengere kwaliteitseisen voor de kinderopvang opgesteld. Deze gaan op 1 januari 2019 in. Zo gaat bijvoorbeeld het maximum aantal baby’s omlaag van 4 naar 3 per medewerker.
 • Voor partners die 5 dagen werken gaat het geboorteverlof omhoog van 2 naar 5 dagen. Voor anderen geldt dat dit partnerverlof 1 maal het aantal werkuren per week is.

Werk en inkomen

 • Het minimumloon gaat omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag.
 • Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de bijstand, de IOAW en IOAZ, de AOW en de Anw. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO- en de ZW-uitkering hangt onder meer af van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2019 gaat het bruto maximumdagloon van € 211,42 naar € 214,28.
 • De regels voor kleine en heel kleine pensioenen veranderen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 bruto per jaar.
 • Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf september 2019 beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten.
 • De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In 2017 was dit € 79.000.
 • Door een wijziging van de tarieven voor de inkomstenbelasting hoeven mensen met een inkomen boven de € 20.000 minder belasting te betalen.
 • Door veranderingen bij sommige heffingskortingen moeten sommige mensen meer of minder belasting betalen:
  • De algemene heffingskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tot € 68.507 minder belasting te betalen.
  • De arbeidskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tussen de € 10.000 en € 41.000 minder belasting te betalen.
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgt een andere opbouw. Het basisbedrag van € 1.052 verdwijnt, maar het opbouwpercentage gaat omhoog van 6,16% naar 11,45%.
 • Voor buitenlandse werknemers gaat de looptijd van de 30%-regeling van maximaal 8 naar 5 jaar. Bij deze regeling hoeven zij over een deel van hun salaris geen belasting te betalen.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.