Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd van start

Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is op 1 januari 2019 van start gegaan met als doel dat we in Nederland beter worden in het bieden van passende hulp aan die kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben. Dit doen we samen met de jeugdregio’s. Het ondersteuningsteam helpt u graag!

Het ondersteuningsteam is onderdeel van het programma Zorg voor de Jeugd. Dit programma richt zich op de maatschappelijk opgave dat alle kinderen in Nederland veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en meedoen.

Ondersteuningsteam: leren van elkaar

Een belangrijk onderdeel van Zorg voor de jeugd is het ‘lerende jeugdstelsel’. We willen leren van wat er al goed of beter gaat, en ondersteunen waar extra hulp geboden is. Dit doen we samen met de jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders), professionals, cliënten en wetenschap. Het ondersteuningsteam speelt hierin een belangrijke rol in.

Wat doet het ondersteuningsteam?

Drie jaar lang is het ondersteuningsteam in iedere jeugdregio actief met een landelijk netwerk van bevlogen mensen. Samen met de jeugdregio’s worden ‘ontwikkelcirkels’ ingericht waar collectief geleerd gaat worden van de transformatieplannen om te begrijpen wat de succesfactoren van goede jeugdhulp zijn die heel Nederland moet kennen.

Er zijn verschillende ondersteuningsteams gevormd:

  • Regioambassadeurs

Gemeenteambtenaren, jeugdhulpprofessionals en cliëntvertegenwoordigers zetten zich in als regio-ambassadeur. Naast hun reguliere baan in de jeugdhulp maken ze één dag in de week vrij om partners en collega’s binnen hun eigen (boven)regionale netwerk mee te nemen in de lerende beweging van Zorg voor de Jeugd.

  • Landelijke ambassadeurs

Vier landelijke ambassadeurs zijn beschikbaar om aandacht te vragen voor de wijze hoe er tot een lerend jeugdhulpstelsel en duurzame verbetering komt, waarom dat zo belangrijk is en wat dat vraagt van onze instituties.

  • Ontwikkelaars

8 ontwikkelaars worden aangesteld om samen met de jeugdregio’s ontwikkelcirkels op te zetten, zoals hierboven beschreven. Het doel is om met elkaar elke dag een beetje te beter worden in het bieden van passende jeugdhulp en collectief leren van de transformatieplannen.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met iemand vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd?

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.