Wegwijzer ‘Rondom Jong’ maakt depressie bespreekbaar op middelbare scholen

Met de wegwijzer Rondom Jong wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de hulp en voorlichting aan jongeren verbeteren die kampen met depressieve klachten. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren (13-18 jaar) met een depressie of depressieve gevoelens wel over hun situatie willen praten. Maar de overgrote meerderheid vindt het lastig om zelf het gesprek te beginnen. Tegelijkertijd vinden professionals het lastig om de hulp en ondersteuning rondom jongeren goed in te vullen en op elkaar aan te laten sluiten.

Eerder en betere hulp

Professionals die aan de slag gaan met Rondom Jong zien jongeren dagelijks of regelmatig. Het gaat om de leraar op school, maar ook jeugdgezondheidszorg, GGD, (school-) maatschappelijk werk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente. Door de methode werken zij samen aan betere informatie en een goede vindbaarheid van informatie en geven lessen over weerbaarheid en somberheid. Ook leren de professionals depressie beter te herkennen en weten ze elkaar beter te vinden bij klachten van jongeren. Ten slotte kijken de partners of ze de juiste dingen doen en wat er nog beter kan. Door er actief mee bezig te zijn, krijgen de jongeren eerder en betere hulp.

Normaal om over depressie te praten

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) neemt vandaag de wegwijzer Rondom Jong in ontvangst tijdens een werkbezoek aan het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet, een van de zes scholen waar Rondom Jong succesvol is getest. Blokhuis: “Iedere jongere verdient de best mogelijke hulp als hij of zij in de put zit. Het is cruciaal dat depressieve klachten snel herkend worden en dat het normaal wordt om erover te praten. De Rondom Jong methode helpt daar bij. Professionals die dichtbij de jongeren staan kunnen met de methode de hulpverlening sterk verbeteren. Ik roep alle leerkrachten, en hulpverleners op deze methode te gaan gebruiken.”

Bestellen wegwijzer

De wegwijzer is voor professionals die primair met jongeren te maken hebben en komt voort uit het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie van VWS. Dat programma wordt uitgevoerd door 19 partijen. De methode Rondom Jong is gemaakt door GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en is te bestellen op de website van het Trimbos Instituut.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.