Zorgen voor thuiswonende ouderen

Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen

In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. Wat betekent dit voor de vraag naar zorg en ondersteuning? Om hier meer zicht op te krijgen is in deze literatuurstudie niet alleen nagegaan in hoeverre het aantal ouderen toe zal nemen en waar deze ouderen zullen wonen, maar ook wat de kenmerken van de huidige en toekomstige ouderen zijn. Zaken als de huishoudvorm, het opleidingsniveau, het inkomen en digitale vaardigheden beïnvloeden immers de vraag naar zorg.

Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de urgentie om een oplossing te vinden voor de knelpunten in de zorg voor zelfstandig wonende ouderen. Deze knelpunten worden ook in deze publicatie beschreven.

Trends in de ouderenzorg 2018-2030

Bekijk de infographic Trends in de ouderenzorg 2018-2030 gebaseerd op deze literatuurstudie.

Bron: SCP

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.