Stemmen met een beperking vaak nog lastig

Mensen met een beperking die hun stem willen uitbrengen, ondervinden daarbij nog steeds problemen. Bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens zijn na de Provinciale Statenverkiezingen 188 meldingen over de toegankelijkheid van stembureaus binnengekomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kwamen er 148 meldingen binnen. De meeste klachten gingen over de hulpverlening in het stemhokje en de toegankelijkheid van stembureaus.

Overigens was tien procent van de meldingen positief. Dat waren kiezers die meldden dat ze ondanks hun beperking zonder problemen hun stem konden uitbrengen.

Hulp in het stemhokje

Ruim een kwart van de meldingen (28 procent) gaat over hulp in het stemhokje, vooral voor blinden of slechtzienden. Zij mogen worden geholpen bij het uitbrengen van hun stem, maar dat weten niet alle medewerkers van een stembureau, zo blijkt. Soms werden begeleiders door stembureaumedewerkers weggestuurd, waardoor de blinde of slechtziende geen stem kon uitbrengen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom vorige maand al een brief gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met de aanbeveling om de instructie aan stembureaumedewerkers te verbeteren.

Lees verder bij NOS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.