Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend en stimuleert onderwijs

Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong, dat vandaag is gepubliceerd. Doel hiervan is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving.

Ik wil Wajongers zo meer duidelijkheid en zekerheid geven”, zegt staatssecretaris Van Ark. “Als iemand met een Wajonguitkering meer uren gaat werken, moet hij er ook op vooruit gaan. En als een Wajonger onderwijs wil volgen, dan wil ik dat stimuleren. Ook moet een Wajonger die wil werken zich beschermd weten, mocht hij of zij onverhoopt dat werk verliezen.
– Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De Staatssecretaris wil met dit wetsvoorstel zorgen dat Wajongers er op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken en dat zij langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering als zij hun werk verliezen. Ook krijgen Wajongers goede ondersteuning bij het vinden van werk en houden zij hun volledige uitkering als ze onderwijs gaan volgen. Tot slot kunnen ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak maken op een Wajong2015 uitkering.

Met de genoemde maatregelen investeert het kabinet extra in Wajongers. Voor de betere persoonlijke ondersteuning aan mensen met een Wajonguitkering investeert het kabinet, zoals eerder toegezegd, vanaf 2019 30 miljoen extra. Ook investeert UWV extra in het vakmanschap van arbeidsdeskundigen, adviseurs intensieve dienstverlening en andere vakmensen.

De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. Sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze duurzaam en volledig geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar zijn er verschillende regelingen geweest.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.