Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start

Onder de noemer “Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!” gaat vandaag de eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start. Zo’n 400 jeugdprofessionals gaan gelijktijdig op 41 verschillende locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, dus regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse werk, te schrappen. Het uiteindelijke doel is om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor kwetsbare jongeren.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opent de landelijke schrapdag bij Jeugdbescherming West in Den Haag, en via een livestream zal hij de aftrap verzorgen voor het hele land.

Alle onnodige regels die op de schrapdag zijn opgehaald, zullen op 4 september worden voorgelegd aan bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, het ministerie van VWS,  de inspectie en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het bestaan van de overbodige regels. Deze bestuurders moeten de stappen gaan zetten die nodig zijn om de overbodige regels te schrappen. In november onderzoeken de partijen met elkaar of de regels echt gekapt zijn.

Rita Verdonk en haar team blijven naast deze landelijke schrapdag, volop bezig in het land met het organiseren van schrapsessies en het kritisch bevragen van bestuurders naar het nut en noodzaak van overbodige regels.

De landelijke schrapdag is een initiatief van de FNV en uitgevoerd in nauwe samenwerking met CNV, VNG, beroepsverenigingen, brancheverenigingen en het ministerie van VWS.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.