140 gemeenten bieden petitie aan Tweede Kamer over jeugdhulp

140 colleges van gemeenten hebben de Tweede Kamer een petitie aangeboden over de financiële tekorten in de jeugdhulp. “Wij vragen om een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget”. Ook de VNG blijft zich met gemeenten inzetten voor een oplossing in het sociaal domein.

De petitie is een initiatief van de gemeente Opsterland en is vandaag aangeboden vanwege het overleg tussen de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met minister De Jonge van VWS en minister Dekker voor Rechtsbescherming over de jeugdhulp.

Ontoereikend budget sociaal domein

De 140 gemeenten schrijven dat het rijksbudget voor het hele sociaal domein ontoereikend is om de financiën sluitend te krijgen. “Wij ondersteunen de oproep van de VNG om niet alleen onze inwoners die zorg nodig hebben, maar ook de gemeenten, niet in de kou te laten staan en ons de mogelijkheden te bieden om een taak die wij in 2015 van het rijk overnamen, op een goede wijze uit te voeren.”

Structurele oplossing ontbreekt nog

De VNG stuurde in aanloop naar het overleg in de Kamer al een brief over het ontbreken van een structurele oplossing voor gemeenten.

VNG blijft zich inzetten voor oplossing sociaal domein

Deze brief werd gestuurd naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019. Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met voorstellen van het VNG-bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. De VNG praat de komende maanden verder met het kabinet.

Bron: VNG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.