Persoonsgebonden budget Wlz: Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen

In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht noodzakelijk is of waarbij er 24 uur zorg in uw nabijheid aanwezig moet zijn. U kunt die zorg krijgen van een zorg- instelling. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging bij u thuis of verblijf in een instelling. U krijgt in dat geval zorg in natura. Maar u kunt ook zelf uw zorg inkopen met uw eigen budget. Dit heet een persoonsgebonden budget(pgb). U krijgt het pgb-Wlz van het zorgkantoor.

Het pgb werkt schematisch als volgt:

  • Stap 1: Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig heeft
  • Stap 2: U kiest tussen zorg in natura of pgb
  • Stap 3: U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor
  • Stap 4: Het zorgkantoor kent het pgb toe
  • Stap 5: U koopt zorg in
  • Stap 6: U verantwoordt uw uitgaven

In deze brochure van Zorginistituut Nederland vindt u uitgebreide informatie over de te doorlopen stappen om uw zorg in te kopen met een persoongebonden budget.

Download de brochure ‘Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.