Project Netwerkgids: Out of the box-denken voor passende zorg

Hoe vind je passende zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen? ’s Heeren Loo en MEE NL zetten tot februari 2021 hiervoor de netwerkgids in. Daphne Eichelsheim is één van hen en enthousiast. ‘Deze cliënten hebben echt maatwerk nodig en de bereidwilligheid van zorginstellingen om de zorg anders in te richten dan ze normaal doen. Tijdens deze pilot creëren we oplossingen, waar nu geen oplossingen zijn.’

Daphne werkt al jaren als cliëntondersteuner bij MEE. ‘Als cliëntondersteuner werk je met heel veel verschillende cliënten en cliëntsystemen. Je lost voor die cliënt de zorgvraag op en laat de cliënt vervolgens weer los. Een netwerkgids is eigenlijk een gespecialiseerde cliëntondersteuner die gedurende langere tijd, in dit geval anderhalf jaar, aan een cliënt gekoppeld is. Deze groep cliënten heeft extra aandacht nodig. Ze zijn door hun complexe problemen moeilijker te plaatsen, omdat ze al in heel veel instellingen hebben gezeten en er maar beperkte alternatieve oplossingen zijn. Dat zijn vooral jongeren, maar ook ouderen die bijvoorbeeld wel een woning, maar geen dagbesteding hebben of ergens geplaatst zijn waar ze te veel prikkels krijgen. Bovendien is het netwerk rond deze groep cliënten vaak al overbelast. We moeten voorkomen dat deze cliënten weer thuis komen te zitten waar de situatie vaak snel escaleert. Zijn ze eenmaal hun plek in een zorginstelling kwijt, dan zijn ze door hun achtergrond heel moeilijk herplaatsbaar.’

Kijken naar mogelijkheden

‘Als netwerkgids kijk ik meer naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden‘, vervolgt Daphne. ‘Daarvoor heb je het hele netwerk om een cliënt nodig en moet je ook bereid zijn om buiten de bestaande paden te denken. Ik vind het leuk en een uitdaging om samen met de zorgaanbieder aan tafel te zitten om te kijken hoe we met net iets extra’s de zorg voor deze groep echt passend kunnen maken. Daarbij nemen we samen de cliënt als uitgangspunt. Hij past niet binnen de bestaande zorg, dus wat kunnen we doen om een passende plek te vinden waar deze cliënt op zijn manier kan meedoen om zo ook weer aan de maatschappij te kunnen deelnemen?’

‘Het unieke aan deze pilot is dat we nu samen met zorgaanbieder ’s Heeren Loo kijken wat er nodig is om de zorg wel passend te krijgen.’

Samenwerking zorgaanbieder

De pilot start met vijftig cliënten in vier regio’s van ’s Heeren Loo: Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noordwest-Nederland en Groot Emaus (regio Ermelo) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten en levert aan het eind van de pilot een rapportage op.

Programmamanager Auke Blom van MEE NL: ‘Het unieke aan deze pilot is dat we nu samen met zorgaanbieder ’s Heeren Loo Zorggroep kijken wat er nodig is om de zorg wel passend te krijgen. ’s Heeren Loo doet er alles aan om passende zorg voor deze groep te krijgen. Een ander verschil is dat we veel proactiever bij deze groep, voor een groot deel jongeren, zijn betrokken. Een cliëntondersteuner komt vaak pas in beeld als het echt niet meer gaat. Nu maken we vooraf een inschatting van de problemen en kijken we hoe we de zorg die mogelijk is voor deze cliënt en dit gezin duurzaam passend kunnen maken. Tijdens de pilot doen we dat voor een kleine groep van vijftig mensen. Lukt het voor deze groep, dan lukt het straks hopelijk ook voor de hele groep mensen voor wie het nu moeilijk is om passende zorg te vinden.’

Bron: Volwaardig-leven.nl

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.