Brochure ondersteuningsplan en (dagelijkse) communicatie

Welke middelen of methoden zijn er om het gesprek aan te gaan met mensen met een beperking? Hoe kun je beter communiceren over bijvoorbeeld het ondersteuningsplan? De brochure ‘(Digitale) middelen en methoden dagelijkse communicatie en ondersteuningsplan’ kan hierbij helpen.

De brochure is bedoeld voor mensen die (langdurige) zorg en ondersteuning ontvangen of aanvragen, familie of verzorgenden, cliëntenraden of zorgprofessionals.

Mensen met een beperking kunnen moeite hebben een gesprek aan te gaan om eigen keuzes te maken of om zelf beslissingen te nemen. Om daarbij te helpen, bestaan er nogal wat middelen en methoden.

Tips
De brochure biedt een overzicht en uitleg over de hulpmiddelen voor deze twee onderwerpen: het ondersteuningsplangesprek en (dagelijkse) communicatie. Ook staan er tips in voor cliëntenraden en zorgprofessionals hoe ze de middelen en methoden kunnen inzetten binnen de zorginstelling.

Er zijn twee versies van de brochure:
– interactief met doorklik-mogelijkheden op onderwerp
– als drukwerk, uitgebreid met informatie

Beide versies kunt u hieronder downloaden.

De brochure is ontwikkeld door LSR en Ieder(in) voor de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg.

Downloads

Brochure (Digitale) middelen en methoden communicatie – drukwerkversie

pdf / 2019-07-25

Brochure (Digitale) middelen en methoden communicatie – interactief

pdf / 2019-07-25

Bron: Ieder(in)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.