Skip to content

Nieuwe maatregelen voor een aantal zorgprofielen in de Wlz

Een aantal zorgprofielen in de Wet langdurige zorg bleken niet goed aan te sluiten op de huidige wet- en regelgeving. Het ministerie van VWS heeft hier maatregelen op genomen. Het gaat om de profielen LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt) en SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt).

Geen pgb meer mogelijk

Voor budgethouders is het belangrijk om te weten dat voor de zorgprofielen LVG 1 en LVG 2 geen pgb meer mogelijk is. Op dit moment wordt soms wel een pgb aangevraagd en toegekend voor deze zorg. Dat is niet de bedoeling omdat in de Wlz behandeling, wat onderdeel is van deze zorg, nooit vanuit een pgb kan worden gefinancierd.

Budgethouders met een LVG-zorgprofiel die nu een pgb hebben, kunnen dat houden tot hun huidige indicatiebesluit is verlopen.

Meer weten?

Op de website informatielangdurigezorg.nl vindt u alle maatregelen die van toepassing zijn op de zorgprofielen LVG en SGLVG.

Bron: PerSaldo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

© 2012 - 2024 Atlas van Zorg & Hulp | Privacy- en cookiebeleid

Ga naar de inhoud