Minder papierwerk voor gedeeltelijk verblijf zorginstelling

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een maatregel om gedeeltelijk verblijf in een instelling beter te regelen. Er gaat per 1 januari 2020 een vaste eigen bijdrage gelden voor zogenaamd deeltijdverblijf. Dit scheelt straks veel overbodige administratie. Al het papierwerk is nu nog een reden voor veel zorgaanbieders om deze plekken niet aan te bieden.

Deeltijdverblijf kan voor ouders van ernstig beperkte kinderen of partners van iemand met dementie een uitkomst zijn. Iemand kan zo bijvoorbeeld iedere week drie nachten thuis en vier nachten bij een zorgorganisatie verblijven. Het is een tussenstap tussen af en toe een nachtje logeren in een instelling en een permanente plek. Vooral in de gehandicaptenzorg is er behoefte aan. Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en Hermans (VVD) kwamen met een oproep om een vorm van deeltijdverblijf ook in de ouderenzorg makkelijker mogelijk te maken. Het kabinet maakt deeltijdverblijf met de invoering van een vaste eigen bijdrage mogelijk voor iedereen die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Minister De Jonge: “Het is ingrijpend als het niet meer lukt om de zorg voor een kind, ouder of partner, thuis te organiseren. Via deeltijdverblijf kan die abrupte overgang soepeler verlopen. Deze vorm van verblijf kan ouders ook helpen om de zorg thuis juist wél vol te houden. Kinderen kunnen zo langer thuis in het eigen gezin opgroeien.”

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.