DSW verhoogt zorgpremie 2020 met 6 euro

DSW Zorgverzekeraar maakt traditioneel als eerste de premie van de basisverzekering bekend

In 2020 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden € 118 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 6 per maand. De premie van DSW ligt daarmee net onder de verwachting in de Miljoenennota. De premiestijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW minder ruimte heeft om reserves in te zetten dan vorig jaar.

Toename van de zorgkosten

De belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten zijn de oplopende loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Deze toename is zelfs sterker dan door het ministerie van VWS wordt verwacht.

Minder ruimte om reserves in te zetten

In 2020 kan DSW per premiebetaler vanuit de reserves een bedrag van € 24 op jaarbasis inzetten om de premiestijging te beperken. Dit is € 34 minder dan in 2019 en verklaart bijna € 3 van de premiestijging per maand.

Eigen risico voor DSW-verzekerden blijft € 375

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375 en blijft daarmee € 10 lager dan wettelijk is vastgelegd. De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg. De hoogte van het eigen risico is ruim voorbij het niveau waarbij hiervan nog echt sprake is. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

NOS: Lagere collectiviteitskorting

Een andere ontwikkeling die de zorgpremie in 2020 zal beïnvloeden, is een lagere maximale collectiviteitskorting. Dat speelt niet bij DSW, die geen collectiviteitskorting aanbiedt, maar vooral bij de grootste vier zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

De korting die verzekeraars in 2020 maximaal mogen geven, daalt van 10 procent naar 5 procent. Dat is een maatregel van minister Bruins die de korting in 2018 “een sigaar uit eigen doos” noemde. Volgens de minister verhogen de zorgverzekeraars eerst de premie, om er vervolgens korting op te geven.

Als die extra opslag volgend jaar lager is, dan betekent dat volgens DSW dat de zorgpremie bij grote zorgverzekeraars op het eerste oog misschien niet of weinig stijgt, maar dat collectief verzekerden toch meer betalen, omdat ze minder korting krijgen.

Dat maakt het volgens De Groot “extra ingewikkeld om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.” Twee op de drie Nederlanders maakt gebruik van een collectiviteitskorting, bijvoorbeeld via de werkgever, sportclub of patiëntenvereniging.

Bron: DSW / NOS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.