Minder acute crisisopnames in gehandicaptensector door samenwerking zorgaanbieders en zorgkantoor

Door de inzet van speciale Crisis Interventie Teams (CIT’s) worden acute crisisopnames van cliënten in de gehandicaptenzorg voorkomen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van twee pilots van samenwerking tussen zorgaanbieders in de gehandicapten- en de GGZ-sector en zorgkantoor Zilveren Kruis. In de regio Utrecht, waar sinds 2 jaar een CIT actief is, is in de helft van de gevallen een crisisopname voorkomen. Daarnaast krijgen de begeleiders meer handvatten om toekomstige crises te voorkomen door de ondersteuning door het CIT. Het CIT krijgt nu een belangrijke rol in het Programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS: er vindt vanaf 1 januari 2020 een landelijke uitrol plaats van de CIT’s.  Zorgverzekeraars Nederland coördineert dit proces namens de zorgkantoren.

Een crisisopname is voor een cliënt een traumatische ervaring. Hij moet tijdelijk naar een andere locatie en dat heeft regelmatig een averechts effect op zijn of haar gedrag. Het gebruik van crisisbedden kost daarnaast ook veel geld. Zilveren Kruis heeft een paar jaar geleden zorgaanbieders uit de gehandicaptensector (GZ) en de GGZ-sector gevraagd om een oplossing te bedenken voor het overplaatsen van cliënten uit de eigen omgeving bij een crisissituatie. Abrona (GZ) en Fivoor/Wier (GGZ) hebben vervolgens voor de regio Utrecht het CIT bedacht. Begeleiders van diverse zorgaanbieders in een regio vormen daar sinds 2017 samen een CIT, die bij crisissituaties op verzoek van de crisisregisseur langs kunnen komen op locaties. Ook kan de crisisregisseur op locatie samen met de begeleiders een crisis rond een cliënt aanpakken.

Ineke Bootsman, manager behandelingen expertise bij Abrona en verantwoordelijk voor het CIT vanuit Abrona: “We wilden een alternatief bieden voor een verplaatsing van een cliënt. Door het CIT helpen we de zorgverleners op een locatie die vastlopen bij de begeleiding van een cliënt, om opnieuw naar een casus te kijken en geven we advies. Belangrijk hierbij is de samenwerking over de domeinen van GZ en GGZ heen, omdat bij een cliënt vaak meerdere problematieken spelen. Daarnaast moet het een vast en multidisciplinair team zijn, dat snel kan worden ingezet. In een flink aantal gevallen zien we dat het werkt.”

Lees het hele artikel

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.