NZa biedt experimenteerruimte om regeldruk te verminderen

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen samen met zorgkantoren experimenteren met het vereenvoudigen van de externe verantwoording. Daarbij gebruiken ze alleen interne sturingsinformatie. Extra informatie, die voor administratieve lasten zorgt, is niet nodig. Daarmee kunnen zorgaanbieders de regeldruk in de langdurige zorg merkbaar verminderen. Zorginstellingen die mee willen doen aan de proef kunnen een aanvraag doen op grond van onze nieuwe beleidsregel ‘Experiment vernieuwend verantwoorden’.

Het verminderen van administratieve lasten is één van de speerpunten van de NZa. Mensen die in de zorg werken en direct zorg geven aan cliënten moeten hun tijd zo veel als mogelijk aan zorg kunnen besteden. Daarmee kan ook het plezier dat zij in hun werk hebben weer toenemen. Ook de cliënten moeten ervaren dat de verzorgende meer tijd voor hen heeft.

De zorginstelling JP van de Bent, die zorg levert aan gehandicapten, is begin dit jaar al begonnen met het experiment. In ons online magazine licht bestuurder Ruud Klarenbeek toe waarom: “De traditionele verantwoording kostte veel tijd en geld, en voelde aan als een verplicht nummer voor toezichthouders zonder inzicht te bieden in de waarde van de geleverde zorg.” Klarenbeek koos met zijn team een andere weg; “integrale verantwoording voor álle stakeholders, op basis van de speelruimte die zij boden (afzien van de gebruikelijke rapportages) en op basis van goede afspraken met onder andere de accountants.”

Met een experiment kan een zorgaanbieder de administratieve lasten omlaag brengen door te gaan verantwoorden op een manier die beter past bij haar visie. Ook kan dan beter worden aangesloten op de manier waarop de intern administratie al is ingericht. De huidige regelgeving in de langdurige zorg is daar geen belemmering meer voor. Zeven instellingen hebben zich al aangemeld om op deze manier te gaan werken. Nog eens acht hebben interesse. Er kunnen maximaal 20 zorgaanbieders meedoen aan het experiment. 

Bron: NZa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.