Kabinet vereenvoudigt aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg

Het kabinet wil de aanbestedingsprocedure voor de zorg in het sociaal domein (zoals jeugdhulp en thuiszorg) vereenvoudigen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) hiervoor worden aangepast. Het kabinet wil hiermee bereiken dat gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders niet langer over procedures gaan, maar over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerking. Ook moet de wetswijziging zorgen voor minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders.

Op dit moment verplichten de Jeugdwet en de Wmo 2015 bij aanbestedingen dat gunning alleen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving mogelijk is, de zogenoemde emvi-verplichting. De gedachte daarachter is het tegengaan van gunning op basis van enkel de laagste prijs, maar ook op basis van kwalitatieve criteria zoals samenwerking, innovatie en duurzaamheid.

In de praktijk betekent dat, dat er vaak lange discussies tussen gemeenten en aanbieders ontstaan over de gehanteerde systematiek en gunningscriteria.

Het kabinet wil daarom dat gemeenten in bepaalde gevallen die emvi-verplichting, onder handhaving van het verbod op gunning op de laagste prijs, kunnen schrappen. Zo kunnen zij opdrachten gunnen aan een kleine groep van beste zorgaanbieders zonder dat zij verplicht zijn offertes uit te vragen en te vergelijken volgens ingewikkelde gunningsmethodes en procedures.

Minister De Jonge: “Gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders kunnen zo weer gaan over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerken in plaats van over ingewikkelde procedures.”

Europese aanbestedingsrichtlijn

Samen met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken dringt minister De Jonge al langere tijd bij de Europese Commissie aan op een evaluatie en herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn voor het sociaal domein. Gemeenten zijn vanwege die richtlijn in de meeste gevallen verplicht om de gemeentelijke zorg openbaar en Europees aan te besteden.

De bewindspersonen willen de werking van de aanbestedingsrichtlijn verbeteren en de procedure minder tijdrovend voor gemeenten en zorgaanbieders maken.

De Jonge wil, in afwachting van de evaluatie en eventuele herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn, gemeenten en zorgaanbieders nu met nationale wetgeving tegemoet komen door de aanbestedingsprocedure te vereenvoudigen.

Het kabinet blijft met de Europese Commissie in gesprek over de richtlijn. Vandaag zijn ambtenaren van de Europese Commissie op bezoek in Nederland. Het bezoek staat in het teken van de problemen die gemeenten momenteel ervaren bij het aanbesteden van gemeentelijke zorg.

Bron: Rijksoverheid

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.